Jak postavit bazén

PŘÍPRAVA VÝKOPU

  1. Na zvoleném místě kopeme jámu, jejíž hloubka bude odpovídat výšce našeho bazénu (je nutno zohlednit vylití betonu, polystyren, instalační pěnu a přírubu). Výkop zvětšujeme o 15 cm z každé strany (montáž potrubí).
  2. Na dně výkopy vyléváme beton (základovou desku) o tloušťce 10-15 cm (beton by měl být vyztužený). Na betonu ukládáme tvrdý polystyren XPS 5 - 10 cm o tloušťce + 5 cm. V případě vyskytování se podzemních vod v nepropustných půdách (hlína, jíly), pod základovou desku položte 20 cm vrstvu zhutněného písku a drenáž. Doporučuje se položit základovou desku nad úrovní podzemních vod.

Obrázek: Výkopy

Obrázek: Výkopy

Obrázek: základová deska pro bazén

Obrázek: základová deska pro bazén

 

MONTÁŽ BAZÉNU

1) Do výkopu uložte bazén. Pod schůdky ukládáme betonové bloky, kontrolujeme jejich výšku vzhledem ke stěnám, mezery mezi schůdky a bloky vyplňujeme pěnou nebo utěsňujeme po celém obvodu.

 

2) Napustíme do bazénu 20-30 cm vody.

3) Obsypeme boky bazénu suchou maltovou směsí (cementovou) do úrovně vody v bazénu. Maltu poléváme vodou pro její zhuštění, a aby se přizpůsobila stěnám bazénu.

4) Opakujeme činnosti 2. a 3. až do naplnění bazénu.

 

DŮLEŽITÉ:

  1. Během obsypání bazénu hladina vody by měla být trochu vyšší než malta.
  2. Dávejte si pozor, aby měly boky bazénu svůj přirozený tvar (zejména delší boky) tzn., že příliš zpevněná malta způsobí deformaci stěn dovnitř bazénu, nezpevněná přitom deformaci na vnější stranu.
  3. V případě vysoké hladiny podzemních vod vykonejte odvodnění dokola bazénu. Veškeré práce konzultujte s odborníkem, který se vyzná v místních stavebních podmínkách

Obrázek: obetonování bazénu

Obrázek: obetonování bazénu

 

FILTRAČNÍ ŠACHTA

  1. Dno vylijte betonem, výztužnou síťkou. Stěny vykonejte z tvárnic betonových. Přikrývku ze zinkovaného plechu o tloušťce 3 mm.
  2. Do šachty přiveďte elektřinu.


DŮLEŽITÉ: Práce při šachtě vykonávejte po montáži bazénu.

Obrázek: propojení potrubí bazénu

 

Obrázek: technologická šachta

 

Obrázek: Schéma zapojení –Filtrace

 

Obrázek: Schéma zapojení –Filtrace-tepelné čerpadlo-protiproud.

Obrázek: Schéma zapojení –Filtrace-tepelné čerpadlo-protiproud.

 

Povrchové úpravy

Obrázek: příprava podkladu pro dlažbu

Obrázek: příprava podkladu pro dlažbu

 

 

Bazénová dlažba
Záleží na vás, zda se rozhodnete pro bazénovou dlažbu s přesahem do bazénu, dřevěné paluby nebo dřevoplastová prkna. Rádi s vámi probereme možnosti a doporučíme povrch, který vám dobře poslouží.
A pokud vás cokoliv napadne později nebo si něco napoprvé nezapamatujete, prostě nám kdykoliv zavoláte. Je pro nás samozřejmost, že vám se vším rádi pomůžeme.

 Návod ke stažení zde

Uložit

Uložit