Obsluha bazénu

1. Oběh vody.
Bazénová voda je filtrována v uzavřeném oběhu. Bazénové čerpadlo odčerpává bazénovou vodu pomocí skimmeru, který je umístěn v horní části bazénu. Následně voda protéká pískovým filtrem a pomocí vstupních trysek se vrací zpět do bazénu.

1.1. Skimmer.
      V horní části bazénu je umístěn skimmer – zařízení, jehož pomocí čerpadlo nasává bazénovou vodu. Skimmer je vybaven plovákem, košem na větší nečistoty a přípojkou na vysavač. Voda s nečistotami protéká plovákem a dostává se do zachycovače s košem, který zastavuje nečistoty – vlasy, listy atp. Koš je tvořen drobnou síťkou – čas od času je třeba ho vyčistit. Během čistění koše vypněte čerpadlo.
      Hladinu vody v bazénové jámě je třeba udržovat alespoň v polovině vstupního otvoru skimmeru. Nižší hladina vody způsobí nasávání vzduchu do filtrační soustavy a nerovnoměrný provoz čerpadla. Úplné zavzdušnění soustavy při provozu čerpadla může způsobit jeho poškození.

1.2. Čerpadlo filtrační soustavy.
      Oběh vody v bazénu vynucuje čerpadlo filtrační soustavy. Dobu provozu čerpadla lze měnit v závislosti na intenzitě využívání bazénu. Při vysoké intenzitě čerpadlo může být v provozu dokonce nepřetržitě, aby po opakované filtraci byla voda v bazénu krystalicky čistá.

POZOR!!! Při prvním použití je třeba naplnit filtrační soustavu vodou.
Před prvním spuštěním čerpadla zkontrolujte otevření ventilů a pracovní pozici hlavice filtru tak, aby byl možný průtok vody čerpadlem. Všechny pozice hlavice filtru s výjimkou pozice / ZAVŘENÝ/.

POZOR!!! V případě dlouhé přestávky v provozu čerpadla nebo předpokládaného poklesu teploty v provozní místnosti pod 0°C je třeba vodu z čerpadla vypustit. Proto je třeba odšroubovat uzávěr v dolní, přední části krytu čerpadla, předtím zavřete otvory (skimmeru a vstupních trysek).


1.3. Filtr.
Přečerpávaná voda protéká pískovým filtrem. Pískové lože zachycuje veškeré nečistoty, které jsou příliš drobné a protékají košem skimmeru. Pískové lože je třeba vyměnit jednou za několik let v závislosti na intenzitu využívání bazénu. Čisticí výplach filtru je třeba provést jednou za pár dní v závislosti na zašpinění lože. Filtr je vybaven hlavicí s manometrem, který ukazuje tlak protékající vody, průhledítko pro kontrolu čistoty vody, které vyplachuje pískové lože a čtyřcestný ventil. Polohu ventilu lze zvolit po stisknutí a otočení páky ventilu.

POZOR!!! Veškerá přepnutí ventilu hlavice filtru provádějte při vypnutém čerpadle. Přepnutí ventilu během provozu může způsobit jeho poškození.

Jednotlivé polohy ventilu hlavice umožňují;

 1. FILTERN / FILTER / FILTRATION - FILTRACE / – BĚŽNÝ PROVOZ, filtrace vody nebo vysávání bazénu vysávačem přes pískové lože,
 2. RUKSPULEN / BACKWASH / LAVAGE - ZPĚTNÝ VÝPLACH / – čistění písku ve filtru zpětným výplachem: VYPUŠTĚNÍ VODY DO KANALIZACE,
 3. NACHSPULEN / RINSE / RINCAGE - ČISTICÍ VÝPLACH / – vypláchnutí vnitřních spojů po očistění písku: VYPUŠTĚNÍ VODY DO KANALIZACE,
 4. GESCHLOSEN / CLOSED / FARME - ZAVŘENO / – uzavření soustavy průtoku vody za čerpadlem.

Během běžného provozu filtrační soustavy otočte ventil hlavice filtru do polohy FILTRACE. Na manometru bude zobrazen tlak přibližně 1 baru. Zvýšení tlaku o 0,5 bar a více znamená, že pískové lože je znečistěné. Vypněte čerpadlo, otočte ventil hlavice filtru do polohy ZPĚTNÝ VÝPLACH a spusťte čerpadlo. Bude proveden výplach pískového lože a znečistěná voda bude odstraněna. Stupeň znečistění vody lze pozorovat v průhledítku na hlavici filtru. Pokračujte s výplachem do okamžiku, kdy voda v průhledítku bude čirá (kolem 3-5 minut). Vypněte čerpadlo, otočte ventil hlavice filtru do polohy ČISTICÍ VÝPLACH. Spusťte čerpadlo a pozorujte průhledítko. Bude proveden výplach vnitřních spojů filtru. Pokračujte s výplachem do okamžiku, kdy voda v průhledítku bude čirá (kolem 15-20 vteřin). Vypněte čerpadlo, ventil hlavice filtru otočte do pozice FILTRACE a spusťte čerpadlo. Tímto je výplach pískového lože ukončen.
Výplach je třeba také provést, kdy voda protékající filtračním oběhem / poloha ventilu hlavice / FILTRACE / bude vytékat tryskami znečištěna do bazénu. Znamená to, že pískové lože je natolik znečistěné, že se částice vracejí zpět do bazénu.
Při výplachu filtru je určité množství bazénové vody přečerpáváno do kanalizace. Uvolněnou z bazénu vodu doplňte. Tímto způsobem pomalu, ale systematicky dochází k výměně bazénové vody.
POZOR!!! V případě dlouhé přestávky v provozu filtru nebo předpokládaného poklesu teploty v provozní místnosti pod 0°C je třeba vodu z filtru vypustit. Proto je třeba odšroubovat uzávěr v dolní části nádoby filtru, předtím zavřete otvory (skimmeru a vstupních trysek).

2. Podvodní světlo.
Podvodní světlo lze zapnout pouze po naplnění bazénu vodou. Zapnutí podvodního světlo po jeho vyjmutí (světlo není chlazeno vodou), může způsobit poškození.

3. Ovládání elektrických zařízení.
Elektrická zařízení musí být napájena pomocí OVLÁDACÍHO PANELU. Ochranu před úrazem elektrickým proudem je nutno vykonat tak, aby všechny kovové, nevodivé prvky krytu elektrických zařízení byly spojeny s uzemněnou žlutě zelenou ochrannou žilou. Jako dodatečný ochranný prvek se doporučuje, aby prvky elektrického bazénového systému byly zabezpečeny třífázovými jističi (rozdílový proud 30 mA) a instalačními vypínači, které umožňuji zvláštní ovládání jednotlivými spotřebiči. Takový postup zajišťuje naprosto bezpečné využívání bazénu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem.
Podvodní světlo ovládá vypínač. Tento vypínač spustí oddělovací transformátor podvodního světla o napětí 230V/12. Transformátor odděluje galvanicky obvody napájení podvodního světla – 12V od napájení z elektrické sítě 230V. Když pláváme při zapnutém podvodním světle, jsme naprosto bezpeční.

4. Napuštění vody do bazénu.
Napuštění vody do bazénu provádíme přímo z domácího vodovodního systému. Po napuštění bazénu upravujeme vodu chemicky. Proto je třeba zkontrolovat pH hodnotu bazénové vody a aplikovat přípravek pro snižování (pH-) nebo zvyšování (pH+), aby hodnota pH byla v rozmezí 7.2-7.6. Pak přidejte do zvláštní nádoby s teplou vodou kolem 0,3-0,4kg granulátu šokové chlorace / CHLOR ŠOK / a pomalu aplikujte do vody (DO SKIMMERU) během provozu čerpadla filtru a nastavování hlavice filtru na FILTRACE. Čerpadlo by mělo být v provozu přibližně 0.5 h. Následuje promíchání chemikálií s bazénovou vodou a vznik aktivního chloru, který ničí bakteriální flóru a odstraňuje jiné nečistoty. V důsledku toho může po několika dnech dojít k vysrážení na dně bazénu. Tuto sraženinu je třeba odstranit vysavačem.

5. Čistění bazénu.
Těžké částice klesající ke dnu se odstraňuje pomocí podvodního vysavače. Hlavici vysavače se připevňuje k teleskopické tyči a spojuje prostřednictvím hadice se skimmerem. Vysávání bazénového dna vypadá podobně jako vysávání koberce obyčejným vysavačem. Vysávání bazénového dna se provádí v uzavřeném oběhu /otočte do polohy FILTRACE/. Během vysávání se nečistoty usazují na pískovém filtru. Po určité době je nutnou pískové lože filtru vypláchnout. Během vysávání by se v zachycovači skimmeru měl nacházet koš, který zachytí nečistoty z vody a bazénového dna.
Znečistění bazénových stěn se odstraňuje pomocí kartáče umístěného na teleskopické tyči. V případě vzniku špinavého pruhu na úrovni hladiny, je třeba ho smýt pomocí kartáče a chemických prostředků tak, aby se samotný prostředek dostal do vody v co nejmenším množství.

6. Úprava vody.
Bazénová voda protéká v uzavřeném oběhu. Upravuje se ji chemicky a mechanicky. Mechanicky protéká filtrem pro zachycení sraženiny a drobných nečistot. Chemicky se aplikuje chemikálie, které zabíjí řasy, bakterie a mikroorganismy.
Bazénová voda by měla být zásaditá s pH=7,2-7,6. Vyhneme se podráždění očí, kůže, rezavění kovových konstrukcí a zeslabení dezinfekčních vlastností chloru. Abychom udrželi pH hodnotu v požadovaném rozmezí, používá se přípravky pH pro snižování nebo zvyšování zásaditosti vody. Je-li voda zásaditá s pH vyšším než 7,6, je třeba aplikovat přípravek pro snižování pH (pH-). Pokud tedy hodnota pH bude nižší než 7,0, je nutno aplikovat přípravek pro zvyšování pH (pH+).
Vodu se dezinfikuje pomocí chloru nebo jeho sloučenin. Chlor se do vody aplikuje prakticky nepřetržitě. Vyplývá to z faktu, že chlor tvoří sloučeniny ve vodě a vypařuje. Spotřeba chloru závisí na teplotě vody a okolí, ploše bazénu a intenzitě jeho využívání. Je však nutno kontrolovat a udržovat koncentraci chloru na úrovni 0,2-0,5ppm / maximálně 1,5ppm / přibližně miligramů chloru na 1 litr vody. Nižší koncentrace chloru ve vodě způsobuje mj. vznik chloraminu, který má nepříjemný zápach a zeslabuje vlastnosti chloru.
Bude-li koncentrace chloru ve vodě nižší než 0,2 ppm, je třeba přidat chlor. Bude-li vyšší než 1,5 ppm, je třeba počkat až se chlor odpaří.

6.1. Tabletový tester na pH a chlorovou koncentraci.
Tabletový tester tvoří dva přípravky PHENOL RED a DPD, dvě barevné stupnice a dvě balení tablet.
Stupnice jsou červené barvy různé intenzity. Stupnice jsou kalibrované:

 • CL 0,1-3,0 označuje přibližný počet miligramů na jeden litr vody,
 • pH 6,8-8,2 označuje 7. stupeň zásaditosti,


Jestli chcete změřit koncentraci chloru ve vodě a hodnotu pH, udělejte následující činnosti:

 • sejměte z testeru plastové víčko,
 • naplňte obě nádržky bazénovou vodu ponořením testeru do hloubky kolem 0,5 m.
 • do nádržky DPD vložte jednu tabletu z obalu DPD,
 • do nádržky PHENOL RED vložte jednu tabletu z obalu PHENOL RED,
 • pevně uzavřete obě nádržky plastovým víčkem,
 • protřepáním testeru se tablety rozpustí a promíchají s vodou,
 • po uplynutí 1 minuty porovnejte barvu vody v nádržkách se stupnicemi CL a pH, přečtěte hodnotu koncentrace chloru ve vodě a pH hodnotu vody,
 • vodu pak vylijte a nádržky opláchněte.

6.2. Kapkový tester na pH a chlorovou koncentraci.
Měření kapkovým testerem probíhá podle stejného pravidlo – místo tablet se používá kapky popsané jako DPD nebo PHENOL RED.

POZOR!!! Tester uchovávejte vždy na stinném, suchém a čistém místě.

7. Chemikálie k úpravě vody.
K chemické úpravě bazénové vody používejte: ŠOKOVOU CHLORACI /CHLOR ŠOK/. Vzniká aktivní chlor, který ničí bakteriální flóru, minerály a rozkládá chloramin.

Dávkování:
- chlorovat šokově 150-200g na 10m³ vody
- denní dávkování 15-20g na 10m³ pro udržení koncentraci aktivního chloru na úrovni 0,2- 0,5mg/l.
Způsob použití: rozpustit v teplé vodě a pomalu přidávat do vody pomocí skimmeru během provozu čerpadla, při hlavici nastavené na / FILTRACE /.
CHLOR S PRODLOUŽENOU DOBOU PŮSOBENÍ umožňuje pomalu uvolňovat chlor a díky tomu udržovat jeho koncentraci ve vodě.
Dávkování: 1 tableta 200g na 40-50m³ vody každých 8-14 dní.
Způsob použití: vložit tabletu do koše skimmeru během provozu čerpadla.
FLOKULANT / KOAGULANT / kapalný nebo kartuše / dochází ke vločkování minerálů a kovu i spojování mikročástic do větších, což umožňuje zachytit tyto nečistoty v pískovém loži nebo usadit na dně v podobě sraženiny.
Dávkování: 100g na 10m³ vody po opláchnutí filtru.
Způsob použití: rozpustit v teplé vodě a pomalu přidávat do vody pomocí skimmeru během provozu čerpadla nebo vložit přímo do skimmeru, při hlavici nastavené na / FILTRACE /.
PŘÍPRAVEK PRO ZVYŠOVÁNÍ pH /pH+/ – prášek zvyšuje příliš nízkou hodnotu pH vody.
Dávkování: 100g na 10m³ vody, chceme-li zvýšit hodnotu o 0,2.
Způsob použití: rozpustit v teplé vodě a pomalu přidávat do vody pomocí skimmeru během provozu čerpadla, při hlavici nastavené na / FILTRACE /.
PŘÍPRAVEK PRO SNIŽOVÁNÍ pH /pH-/ – prášek snižuje příliš vysokou hodnotu pH vody.
Dávkování: 100g na 10m³ vody, chceme-li snížit hodnotu o 0,2.
Způsob použití: rozpustit v teplé vodě a pomalu přidávat do vody pomocí skimmeru během provozu čerpadla, při hlavici nastavené na / FILTRACE /.
PROTIŘASOVÝ PŘÍPRAVEK – roztok chrání před vytvářením řas a ničí už vzniklé.

Dávkování:
- aplikovat šokově 100-200 ml na 10m³ vody,
- aplikovat týdenně 10-20 ml na 10m³ vody.
Způsob použití: pomalu přidávat do vody pomocí skimmeru během provozu čerpadla, při hlavici nastavené na / FILTRACE /.

POZOR!!! Uvedené dávkování je pouze orientační. Každá voda jinak reaguje s chemikáliemi
pro úpravu bazénové vody. Proto je třeba množství a frekvenci dávek chemikálií vyzkoušet.

VAROVÁNÍ!!!
Chemické prostředky pru úpravu vody v koncentrovaném stavu jsou životu, zvířatům a životnímu prostředí nebezpečné. Uchovávejte je na suchém, chladném a ventilovaném místě v uzavřeném obalu. Chraňte před zdroji tepla. Místo pro uchovávání nádob s chemikáliemi nesmí být dostupné pro nezaškolené a děti.
Chraňte oči a dýchací cest před chemickými prostředky. Chemické prostředky míchejte pouze s vodou, a to přidáním jednoho druhu daného prostředku do vody. Různé chemické prostředky promíchané s sebou mohou způsobit požár a uvolňování jedovatých chemických látek. Nádoba a míchadlo, které používáte pro rozpuštění a míchání chemikálií nesmí být použity za jiným účelem.

8. Problémy týkající se úpravy vody.

8.1. Zelená voda.
V mnoha případech způsobuje zelenou vodu přítomnost železa v místě odběru vody, filtrech, nádržích a potrubí. Tento jev je intenzivnější, kdy pH hodnota klesá pod 7,0.
Dávkování: pokud chcete udržet pH v hodnotě 7,0, aplikujte do bazénové vody CHLOR ŠOK ve množství 60 g na 10m³ a nechte vodu na 24 hodiny pro oxidaci a srážení železa v podobě tmavě hnědé sraženiny. Po odstranění sraženiny z dna bazénu pomocí podvodního vysavače, spusťte systém filtrace a dávkování chloru. Zároveň upravte hodnotu pH do 7,2-7,6.

8.2. Hnědá voda.
Voda v bazénu je prvního dne po naplnění čirá, dalšího dne po chloraci je hnědá. Tento jev je následkem oxidace železa, a to buď vlivem ovzduší, nebo aplikovaného chloru.
Dávkování: po naplnění bazénu vodou aplikujte CHLOR ŠOK ve množství 15-20g na 10m³ a udržujte pH hodnotu=7,0. Následně aplikujte do vody FLOKULANT, díky čemu se částice oddělí od vody a usadí na dně. Po 12 hodinách můžete odstranit sraženiny z dna bazénu pomocí podvodního vysavače, spusťte systém filtrace a dávkování chloru. Zároveň upravte hodnotu pH do 7,2-7,6.
POZOR!!! Uvedené způsoby odstraňování řešení z bazénové vody jsou konečné řešení, množství železa ve vodě určené pro naplnění bazény by nemělo přesahovat 0,1 mg/l.

8.3. Zelené skvrny.
      V bazénové vodě vznikají hnědě zelené skvrny a stěny bazénu jsou kluzké. Tento jev poukazuje na tvoření se řas.
Dávkování: odstranění řas z bazénové vody může provést aplikováním CHLOR ŠOKU ve množství 150-200g na 10m³ vody nebo PROTIŘASOVÉHO PŘÍPRAVKU ve množství 200ml na 10m³ vody.
Dozování šokové chlorace nebo protiřasového přípravku provádějte pouze, kdy bazén není využíván. Sraženinu odstraňte pomocí podvodního vysavače. V případě vzniku velkého množství řas, pro něž výše uvedené způsoby jsou neúspěšné, vypusťte vodu z bazénu, vyčistěte ho, aplikujte na dno a stěny dezinfekční prostředek a opláchněte bazén čistou vodou.

8.4. Pálení očí a podráždění dýchacích cest
Pálení očí a podráždění dýchacích cest jsou následkem příliš velkého množství chloraminu. Tyto sloučeniny vznikají v důsledku protahující se filtracemi zatěžování bazénu nebo snížení běžné dávky chloru.
Dávkování: zvyšte hodnotu pH do 7,4 pomocí PŘÍPRAVKU PRO ZVYŠOVÁNÍ pH (pH+) a přidejte CHLOR ŠOKU ve množství 150-200g na 10m³ vody pro oxidaci výše uvedených sloučenin.
Dozování šokové chlorace provádějte pouze, kdy bazén není využíván.

8.5. Průhlednost vody
Malá průhlednost bazénové vody a její zelená, hnědá barva, resp. kalnost může vyplývat z přítomnosti železa, křemíku, řas atp. Průhlednost vody je uspokojivá, pokud černý předmět o průměru 10 cm ponořený v nejhlubším místě je dobře viditelný z břehu z dálky 10 m.

 

MANUÁL PRO OBSLUHU BAZÉNU KE STAŽENÍ ZDE