Instrukce pro zazimování bazénu

Níže uvedené činnosti jsou nezbytné, abyste bazén mohli využívat v příštím roce. Způsob zabezpečení závisí na technologii výkopu jámy. Měli byste se především postarat o osušení instalací a zabezpečení technologických zařízení, která jsou umístěná pod vodou a vystavená mrazu. Nedoporučuje se vypouštět celou vodu, která vyrovnává nápor půdy na jámu. Stačí vypustit vodu do hladiny 10 cm pod úrovní vstupních trysek nebo světel. Použijte externí čerpadlo.

POZOR!!!  Řasy a nečistoty na stěnách bazénu odstraňte tak, aby nepřischly ke stěnám bazénu.

Když hladina vody klesne pod úroveň vstupních trysek, otočte čtyřcestný ventil do polohy / FILTRACE/, otevřete ventily vstupních trysek a skimmeru, pak na okamžik spusťte čerpadlo, aby přebytek vody v potrubí byl vypuštěn do bazénu.

POZOR!!! Čerpadlo nemůže příliš dlouho pracovat za sucha.

Když osušíte potrubí, otočte čtyřcestný ventil do polohy / ZAVŘENO / a uvolněte šroubení, která spojují čerpadlo s potrubím. Neuvolňujte šroubení najednou, ale postupně. Doporučujeme připravit větší nádobu, protože v potrubí určitě zbyl přebytek vody. Voda, která zbyla v potrubí, steče do nádoby.
Odšroubujte šroubení a zbývající vodu vypusťte po demontáži čerpadla. Můžete rovněž zašroubovat ventily vstupních trysek a skimmeru. Po úplném osušení instalace, máte-li strojovnu, vyjměte čerpadlo a uchovejte ho v teplém místě.  Jedná-li se o pískový filtr, osušte rovněž nádobu na písek. V dolní části nádoby je umístěn ventil pro osušení nádoby na písek. Tímto končí práce spojené s instalacemi.
 
ZABEZPEČENÍ JÁMY

Způsob je jednoduchý. Aplikujte do vody příslušné množství ZIMNÍHO PŘÍPRAVKU. Zabráníte rychlému růstu řas v období, kdy nebudete používat chemii. Pak se postarejte o fólii, kterou přikrýváte bazén (stačí obyčejná zahrádkářská fólie). Umísťujeme ji tak, aby dotýkala hladiny vody těsně při stěnách. Okraje fólie přitlačte k podloží a zabezpečte proti větru a sesunutí se do bazénu.

POZOR!!! Solární fólii demontujte a samotnou fólii dejte na místo, kde nebude vystavená vlivu počasí.

Čerpadlo vodní masáže (protiproudu) demontujte, tedy zašroubujte kulové ventily, odpojte elektřinu z ovládače a čerpadla, odšroubujte čerpadlo ze šroubení, osušte ho a umístěte v teplé, suché místnosti.

Používáte-li zastřešení, vodu nemusíte přikrývat, pamatujte si však na příslušné zabezpečení krytiny (kotvení segmentů a pochozích profilů) a odstranění sněhu (především vlhkého), kterého nesmí být více než 10 cm.
 
Takto zabezpečený bazén by měl vydržet celou zimu, jeho kvalita se nezhorší a budete s ním spokojení dlouhá léta.

 

MANUÁL ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU KE STAŽENÍ ZDE

Uložit