Montáž zastřešení bazénů VISION

Samotná montáž zastřešení bazénů se skládá ze 4 kroků:

1. montáž kolejové dráhy
2. montáž oblouku
3. montáž bočních stěn
4. kompletace zastřešení bazénu

Zastřešení bazénu se pohybuje po kolejišti, které se kotví do podkladu. Nejvhodnějším podkladem je vrstva betonu o tloušce alespoň 15 cm, s nášlapnou vrstvou vytvořenou z dlažby. Dlažba musí být lepená k podkladnímu betonu, jinak může dojít k jejímu poškození vytržením vlivem větru apod. Jedině takovýto pevný povrch zajistí dlouhodobě správnou funkčnost celého systému zastřešení bazénů.

Nevhodné povrchy!

Montáž zastřešení bazénů se nedoporučuje do povrchů, které nejsou pevně spojeny s podkladem (např. zámková dlažba v pískovém loží), kde hrozí vytržení celé konstrukce působením větru, případně deformace způsobené namrzáním vody v zimě, apod. Je také nesmírně důležité, aby podklad, do kterého se bude kolejiště kotvit, byl rovinný, bez prohlubní, místních propadů apod., s maximální odchylkou od rovinnosti řádově centimetr na celou délku kolejiště.

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZDE